Ta ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek, ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nasi uczniowie włączyli się do akcji Kartka dla Powstańca i wysłali bezpłatne kartki z życzeniami do Powstańców Warszawskich.

III edycja kampanii BohaterON w liczbach:

290 544 kartki
wysłane do Powstańców Warszawskich przez Polaków z kraju i zagranicy;
111 569
pocztówek zaadresowanych do konkretnego uczestnika walk o stolicę;
11 526 prac
plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież;
2 067 laurek
stworzonych przez małych pacjentów szkół przyszpitalnych;
31 511 284 osoby,
które zetknęły się z materiałami kampanii;
2781 placówek
zaangażowanych w projekt BohaterON w Twojej Szkole;
350 tys. uczniów
objętych projektem BohaterON w Twojej Szkole;
128 miniprojektów
realizowanych w szkołach;
1392 publikacje
w mediach;
1000 zdjęć
w mediach społecznościowych z kartką akcji.