Uczniowie klasy II z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do wykonania makiety przedstawiającej
mokradła Wigierskiego Parku Narodowego. Wszyscy uczestnicy z entuzjazmem poznawali na lekcjach
edukacji przyrodniczej faunę i florę bagien, błot, torfowisk. Potem z wielką radością przystąpili do
działań praktycznych i wykazali się przy tym dużą kreatywnością. Nie stracili zapału do dalszego
tworzenia, bo wielu z nich postanowiło wykonać własne makiety, dostosowując tematykę do swoich
zainteresowań. Fotografie ukazujące makietę wysłaliśmy na konkurs plastyczny pt. „Wigierski Park
Narodowy- wśród lasów i jezior”.