Komisja rekrutacyjna informuje:

  1. Do Punktu Przedszkolnego zakwalifikowano 9 dzieci, 4 niezakwalifikowano – pozostają na liście rezerwowej.
  2. Do Oddziału Przedszkolnego zakwalifikowano 10 dzieci, 4 niezakwalifikowano pozostają na liście rezerwowej.
  3. Do klasy I Szkoły Podstawowej zakwalifikowano 14 dzieci, 5 niezakwalifikowano pozostaje na liście rezerwowej.

Informujemy, że do 16 kwietnia rodzica kandydata zakwalifikowanego winni złożyć w sekretariacie wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń 19 kwietnia 2021 roku.

Szczegółów udziela sekretariat szkoły. Zachęcamy też do skorzystania z live czatu na stronie szkoły www.szkola-plociczno.pl