Pewnego jesiennego dnia uczniowie klasy II szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych w terenie. Prowadzone obserwacje drzew stanowiły okazję do cieszenia się pięknem otaczającej przyrody, a wyniki prostych badań dostarczyły wiele radości ze zwykłych czynności i efektów działań.