Od 7 marca 2022 roku uczniowie mają możliwość uczestnictwa w organizowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych z psychologiem.Zajęcia indywidualne lub grupowe będą odbywały się w każdy poniedziałek od godziny 15:30 do godziny 16:30. Osoby chętne do udziału w zajęciach prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły.