W trudnym dla rodziców i uczniów okresie pandemii koronawirusa w kształceniu na odległość trzeba wykorzystać nowoczesne formy komunikacji, którymi częściowo, na co dzień już się posługujemy, takimi jak poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny, którym można przekazać informacje. Również od kilku tygodni uczniowie klasy I mają zajęcia przez komunikator WhatsApp, który pozwolił utworzyć grupy, które mogą wspólnie uczestniczyć w zajęciach. Codzienne spotkania z rodzicami i dziećmi są okazją do nie tylko do wspólnej nauki, ale też sprzyjają lepszemu poznaniu się i rozumieniu, i wzajemnej współpracy.