Nauczanie zdalne trwa, a my dalej modernizujemy szkołę.Dotarły trzy nowe monitory interaktywne zakupione w ramach projektu “Od najmłodszych lat zdobywamy świat”. Dodatkowo na hali sportowej również został powieszony monitor interaktywny. Zostanie wykorzystany nie tylko do prowadzenia wychowania fizycznego on line, ale również do wykorzystania na zajęciach stacjonarnych i projektowych.