Za okazane wsparcie, obywatelską postawę i pomoc okazaną uchodźcom z Ukrainy Katarzyna Gałaszewska, Elżbieta Butkiewicz i Edyta Budzińska znalazły się w setce wyróżnionych przez Prezydenta Miasta Suwałk.Nasze nauczycielki od końca lutego 2022 roku koordynowały pracę w grupie Suwałki dla Ukrainy, pozyskiwały dary i każdego dnia pomagały potrzebującym?.