Czasowniki modalne służą do opisywania emocji, przypuszczeń i opinii. Używając ich możemy również pytać, prosić, zakazywać, mówić o obowiązkach i umiejętnościach.