W dniach 28-30.03.2022r. odbyły się szkolne Rekolekcje Wielkopostne. Podczas młodzieżowych Mszy św. o godz. 12:00 uczniowie wzięli czynny udział w nabożeństwach. Pod opieką katechety przygotowali oprawę liturgiczną i poprowadzili drogę krzyżową. W trzecim dniu rekolekcji, w imieniu uczniów i całego grona pedagogicznego, młodzież z klasy VIII podziękowała Ojcu Rekolekcjoniście za Jego obecność
i głoszone Słowo Bożego.