Rada Rodziców to organ szkolny, którego zadaniem jest reprezentowanie rodziców wszystkich uczniów szkoły. Rada poprzez zgromadzone fundusze, pochodzące z dobrowolnych i nieobowiązkowych wpłat, wspiera rozwój naszych dzieci, ich pasji.28 września odbyło się drugie już w tym roku szkolnym spotkanie Rady Rodziców.