17 marca 2022 roku po raz XXXI w Polsce odbył się Międzynarodowy Konkurs “KANGUR MATEMATYCZNY”. Nasi uczniowie każdego roku biorą w nim udział, a do tego zdobywają wyróżnienia. Liczymy, że i ten rok będzie rokiem sukcesów?