Mamy oficjalne wyniki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego!Aleksander Podziewski został laureatem tego konkursu!!!Olek znalazł się wśród 44 najlepszych matematyków w województwie podlaskim?❤?. GRATULUJEMY!A wiecie, co daje Olkowi tytuł laureata? Już wyjaśniamy:1. Ocenę celującą z matematyki na koniec roku (i bez tego Olek ma celującą?).2. Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tego egzaminu najwyższego wyniku.3. Przyjęcie w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły.4. Stypendium Wójta Gmina Suwałki.