W Punkcie Przedszkolnym od niedawna wykorzystujemy w edukacji najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych, a mianowicie monitor interaktywny. Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na: celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych.