Dziękujemy za udział w akcji misyjnej: „Paczka dla niemowlaczka” w okresie od 30.10.2023r. do 14.11.2023r. na terenie szkoły oraz kościoła parafialnego. Szczególne podziękowanie składamy  Dyrektor – Katarzynie Gałaszewskiej, Ks. Proboszczowi – Klemensowi Litwinowi, a także wszystkim darczyńcom, licznie uczestniczącym w zbiórce na rzecz głodnych niemowląt w Afryce. Zebrane dary wraz z mlekiem „zastępczym”, zakupionym z zebranych funduszy, przekazane zostały do Fundacji Redemtoris Missio w Poznaniu, głównego organizatora zbiórki.

 

 

Dziękujemy, że kolejny raz byliście z nami !!!

 

Szkolne Koło Caritas.