Instytut Spraw Publicznych jako jeden z trzech realizatorów projektu Lekcja:Enter (więcej na lekcjaenter.pl) przeprowadził ogólnopolski konkurs dobrych praktyk szkolnych p.t. „Szkoła nowych możliwości. Konkurs dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu”. (link do artykułu na stronie isp.org.pl)

Nasza szkoła zdobyła I miejsce w kategorii: „Praktyki instytucjonalne, organizacyjne dotyczące wdrażania TIK w szkole, które zostały wypracowane i są aktualnie stosowane przez szkołę.”

„Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak (woj. podlaskie) nagrodziliśmy za kompleksowość strategii wdrażania TIK w szkole, otwartość na pomysły uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rodziców i nauczycieli; tworzenie organizacji otwartej na podnoszenie swoich kompetencji oraz postrzeganie roli dyrektora jako lidera zmiany – projekt Szkoła nowych możliwość.” – można przeczytać na stronie projektu Lekcja:Enter

„Projekt „Szkoła nowych możliwości” polegający na kompleksowym wdrożeniu TIK w placówce w Płocicznie-Tartak, odpowiedział na potrzeby nauczycieli i nauczycielek innych przedmiotów niż informatyczne w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu. Pedagodzy wzbogacili swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności. Jednak najważniejszą grupą, która zyskała są uczniowie i uczennice, którym technologia od dawna towarzyszy w codziennym życiu. Dzięki zmianom, jakie zaszły, szkoła nie tylko przybliżyła się do świata uczniów, ale też będzie pomagała im lepiej się po tym świecie poruszać”- tłumaczy dyrektor szkoły Katarzyna Gałaszewska

Od 2019 roku szkoła realizuje kompleksową strategię wdrażania TIK. Obejmuje ona zarówno podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i nauczycielek, systematyczne rozwijanie wyposażenia szkoły w narzędzia umożliwiające korzystanie z TIK oraz wykorzystanie TIK w nauczaniu. We wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań bierze udział cała społeczność szkolna. Dyrekcja widząc zainteresowanie uczniów i uczennic nowymi technologiami wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami opracowała długofalowy plan działań. Powołano koordynatora rozwoju TIK w szkole, zespół do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych i ustalono, za co są odpowiedzialni konkretni nauczyciele i nauczycielki (szkolenia, pomysły, innowacje, fanpage, promocja w mediach). W realizację planu włączono też Radę Rodziców, która współfinansuje wdrażanie TIK w szkole, którego najważniejsze elementy dyrektorka wymienia:

  1. Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek: tylko w 2020/2021 roku nauczyciele i nauczycielki ze szkoły wzięli udział w 18 różnorodnych szkoleniach związanych z TIK. Jeżeli szkolenie skierowane było do pojedynczych osób, to następnie w zespołach oddziałowych (funkcjonują takie 3 w szkole) dzielili się oni wiedzą z innymi. Udział w inicjatywach zorientowanych na podnoszenie umiejętności w zakresie korzystania z TIK przez nauczycieli i nauczycielki przełożył się też na kolejne pomysły i inicjatywy związane z wykorzystaniem technologii. Pojawiły się m.in. projekty edukacyjne, w tym projekty międzynarodowe. Został wdrożony model mentoringu dając pracownikom i pracowniczkom szkoły stały system wsparcia.
  2. Wyposażenie szkoły: począwszy od 2019 w szkole pozyskano wiele pomocy do nauki z wykorzystaniem technologii. Powstała nowoczesna pracownia językowa (2020), sala doświadczania świata (2020). Do każdej klasy zakupiono monitory i tablice interaktywne. W ramach konkursu #OSEWyzwanie wygrano dwie mobilne pracownie komputerowe. Z różnych środków zakupiono także m.in. mikrokontrolery, stacje lutownicze, zestawy do kodowania dla najmłodszych, tablety graficzne i LCD, roboty edukacyjne, zestawy do IoT, okulary VR i drukarkę 3D oraz specjalistyczne oprogramowanie mTalent do wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakupiono także specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania rozwoju psychofizycznego dzieci oraz stworzono interaktywną salę „doświadczania świata” pozwalającą na pracę sensoryczną z nimi.
  • Wykorzystanie TIK w nauczaniu: dzięki mobilnym pracowniom i specjalistycznym programom multimedialnym nauczyciele i nauczycielki mogą systematycznie rozwijać ofertę zajęć z wykorzystaniem technologii. Na większości lekcji wykorzystywane są laptopy, tablety i monitory interaktywne. Wprowadzono do planu zajęć edukacyjne gry, robotykę, automatykę, grafikę komputerową. Dzięki projektom unijnym uczniowie i uczennice mają też do wyboru kilka różnych zajęć dodatkowych z wykorzystaniem TIK.

Wykorzystanie technologii wpłynęło na zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic udziałem w różnorodnych konkursach, w których uzyskują oni nagrody i wyróżnienia. Nauczyciele i nauczycielki coraz częściej wykazują się inicjatywą, aby na bieżąco doszkalać się i pokazywać innym, że nawet w przypadku niewielkiej szkoły, z powodzeniem można wdrażać technologie w edukacji.

W ramach nagrody w konkursie szkoła otrzymała ufundowane przez EI System sp. z o. o. Długopisy 3D marki Banach oraz zestawy Escape Room do lekcji Biologii, geografii i historii. „Otrzymaliśmy 12 sztuk długopisów 3D marki Banach. Mamy mnóstwo pomysłów na ich wykorzystanie. W młodszych klasach uczymy się w ten sposób liter. Długopisy sprawdzą się również na zajęciach logopedycznych oraz rewalidacyjnych. Ponadto są świetnym narzędziem do terapii ręki. Dzieci mogą również tworzyć bryły 3D na zajęciach matematyki, co pozwoli im na szybsze opanowanie materiału. To dopiero początek naszej pracy z długopisami 3D. Już wiemy, że będą naszym stałym narzędziem pracy” – tłumaczy Katarzyna Gałaszewska. Takie cyfrowe przybory dydaktyczne sprawdziły się np. w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego nr 20 w Poznaniu – „Kto oglądając bajkę pt. „Zaczarowany ołówek” nie marzył żeby taki posiadać? Długopisy 3D dają możliwość stworzenia dowolnego obiektu 3D i tak naprawdę ogranicza nas tu tylko wyobraźnia. Moi uczniowie wykorzystują je podczas realizacji projektów oraz na zajęciach kół zainteresowań. Początkowo tworzą obiekty 3D z gotowych szablonów, a następnie sami rysują własne projekty. Uczniowie w ten sposób rozwijają wyobraźnię przestrzenną, ćwiczą zdolności manualne i zaskakują kreatywnością oraz pomysłowością. Dołączone do zestawu powerbanki sprawiają, że mogą w bezpieczny sposób pracować z długopisami również młodsze dzieci.” Opowiada dyrektorka poznańskiej szkoły Anna Skrzypczak-Gniot.

Celem konkursu przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych było wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter” Ocenie podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach:

Kategoria I. Praktyki instytucjonalne, organizacyjne dotyczące wdrażania TIK w szkole, które zostały wypracowane i są aktualnie stosowane przez szkołę.

Kategoria II. Praktyki metodyczne dotyczące stosowania aktywnych metod nauczania wspieranych TIK, wypracowanych i stosowanych podczas lekcji

Kontakt do szkoły:

Linki:

Ogłoszenie wyników konkuru

Opis dobrej praktyki szkolnej w bazie wiedzy projektu Lekcja:Enter

Szkoła Nowych Możliwości – YouTube

Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak – YouTube

Nagrodami w konkursie są pomoce dydaktyczne dla szkół wspierające dydaktykę cyfrową ufundowane przez Fundatorów Konkursu Dobrych Praktyk tj: Fundację ORANGE, Fundację EdTech Poland, Ei System sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, MERIDIAN Marcin Gąsiorowski z siedzibą w Katowicach, iSpot Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Photon Entertainment Sp. z o.o.