Podczas styczniowych zajęć innowacyjnych: „Misyjne ABC z elementami języka angielskiego” dzieci zapoznały się z pracą polskich misjonarzy oraz życiem i kulturą mieszkańców Afryki. Świat misji oraz problemy kontynentu afrykańskiego przybliżony został uczniom poprzez pogadanki
i filmy edukacyjne. Podsumowaniem wiadomości o misjach w Afryce była praca plastyczna – kalendarz misyjny, zaprojektowany i wykonany przez dzieci z Punktu Przedszkolnego. Przed wykonaniem dzieła, uczniowie zapoznali się z pismami misyjnymi, a następnie korzystając
z zamieszczonych tam zdjęć, stworzyły trzy pierwsze strony kalendarza (miesiące: styczeń, luty i marzec). Wykonując wspólny projekt, dzieci wykazały się inwencją twórczą, wspaniałą wyobraźnią i współpracą.