Radość? lęk? zakłopotanie?i inne stany umysłu ???‍?to emocje, które rozpoznawały i nazywały TUSiaki w ramach zajęć Treningu Umiejętności Społecznych.