Na zajęciach wyrównawczych z matematyki uczniowie zapoznawali się z własnościami figur geometrycznych.