Nie każdy z nas potrafi bez nerwów i lęków wypowiedzieć się na głos przed innymi. Wykorzystanie gier dydaktycznych i quizów ma celu wspomóc dzieci mające trudności z zabieraniem głosu w różnych sytuacjach.