Rozpoczęły się już zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ich główny cel to stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów.