Każdy może marzyć, ale jak sprawić, żeby te bliskie sercu pragnienia  się spełniły, tego uczniowie kl. II dowiedzieli się podczas zajęć „Nasze dziecięce marzenia”. Dzieci opowiadały o swoich marzeniach, wysłuchały piosenek i utworów, a przede wszystkim wiersza „Dyzio Marzyciel” Juliana Tuwima. Relaksowały się przy muzyce Schumana „Marzenie”. Zilustrowały  marzenia materialne i niematerialne dla siebie, dla innych i dla świata.