Rozstrzygnięty został X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,UNICF – MARZENIA DZIECI ŚWIATAdla dzieci kl. I-III pt. ,Magiczne ptaki”. Konkurs był zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 im. UNICEF w Koszalinie. Spośród wielu nadesłanych prac z całej Polski nasi uczniowie z klas I-III zostali również docenieni.

W kategorii klas pierwszych:

Wyróżnienie: Maja Nakielska

W kategorii klas drugich:

Wyróżnienie: Helena Krzymińska

W kategorii klas trzecich:

II miejsce – Jan Pawluczyk

Wyróżnienie: Kacper Gutkowski

link do galerii prac nagrodzonych

https://www.sp5koszalin.pl/galeria/2021-2022/#KonkursUNICEF