20 października pierwszoklasiści z naszej szkoły uczestniczyli w niezwykłej uroczystości, jaką było ŚLUBOWANIE. Przy udziale Dyrekcji Szkoły, rodziców oraz zaproszonych gości, uczniowie klas pierwszych zostali włączeni w poczet społeczności uczniowskiej.