Dzieci z Oddziału Przedszkolnego i z klasy I również wzięły udział w szkolnym strajku klimatycznym. Same przygotowały transparenty o tematyce ekologicznej i głośno strajkowały! Zadbały również o czystość w okolicy szkoły – ruszyły dzielnie zbierać śmieci.