Książka prowadzi dzieci przez cały alfabet, ucząc tego, jak wyglądają litery, jak łączą się one w słowa, a słowa z kolei w zdania. Dziś pierwszaki czytały utwór Jana Twardowskiego „Dwa święta”.