Projekt edukacyjny ,,Onegdaj” realizowany w klasie III został zakończony. Miło nam, że mogliśmy podsumować całoroczną pracę i oglądnąć film będący jej efektem.
Dziękujemy Pani Małgorzacie Dojnikowskiej, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Sobolewie oraz Panu Wacławowi Białaszewskimu za życzliwość, pomoc i wiedzę, którą nam przekazali.